اتصالات دستگاه تصفیه آب

سه راهی سه طرفه فیتینگی PA-08-WA-UT0404 ۱/۴″ODx1/4″ODx1/4″OD زانو ساده ممبران PA-08-WA-ME0402 ۱/۴″ODx1/8″NPTF سه راه پنوماتیک وسط رزوه PA-08-WA-MBT0404 ۱/۴″ODx1/4″ODx1/4″NPTF سه راه پنوماتیک ... ادامه مطلب